Lover

Publisert 16.10.2012     Sist endret 09.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 19.06.2009 97