Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 16.10.2012     Sist endret 16.04.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området 07.02.2011 113