Godkjenning av dyretransportmidler

Publisert 31.10.2012     Sist endret 15.08.2016

Regelverket for transport av levende dyr ble revidert i 2012. En vesentlig endring i forhold til tidligere regelverk gjelder kravene for godkjenning av transportmidler. Dagens regelverk krever at alle transportmidler som benyttes til transport av hest skal være godkjent. For andre arter gjelder krav om godkjenning av transportmidler kun når dyr transporteres på reiser over åtte timer i næringssammenheng.

Næringsmessig transport

Transportmidler som benyttes til transport av hest skal være godkjent, uavhengig av om de benyttes til korte reiser (under åtte timer) eller til lange reiser (over åtte timer).

Transportmidler som benyttes til korte reiser med hest skal godkjennes av Statens Vegvesen Regionvegkontoret. Dersom transportmidlet skal benyttes til lange reiser, skal det godkjennes av Mattilsynet. Før godkjenning gis av Mattilsynet, skal transportmidlet kontrolleres hos Statens Vegvesen, regionvegkontoret.

Transportmidler som benyttes til andre dyrearter enn hest, skal være godkjent av Mattilsynet dersom de benyttes til lange reiser. Som for hestetransportmidler gis denne godkjenningen etter fysisk kontroll hos Statens Vegvesen.

Hobbytransport og transport av sirkusdyr

Krav om godkjenning gjelder kun for transportmidler som benyttes til hest. Godkjenning gis av Statens Vegvesen, Regionvegkontoret.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00