Godkjenning av dyretransportmidler

Publisert 31.10.2012     Sist endret 04.11.2020

Det gjelder ulike krav for godkjenning av transportmidler, avhengig av hvilke typer transport man skal gjennomføre og hvilke arter av dyr som skal transporteres. Alle transportmidler som benyttes til transport av hest skal være godkjent. For andre dyrearter gjelder krav om godkjenning kun hvis transportmidlet skal benyttes til næringsmessig transport på reiser over åtte timer.

Hestetransportmidler

Alle transportmidler som benyttes til transport av hest skal være godkjent.

Hvis transportmidlet bare skal brukes til hobbytransport, eller til næringsmessig transport på reiser under åtte timer, skal godkjenning gis av Statens Vegvesen. Slik godkjenning er gyldig i maksimum tre år. Etter dette må transportmidlet fremstilles for ny kontroll hos Statens Vegvesen.

Hvis transportmidlet skal brukes til næringsmessig transport over åtte timer, skal godkjenningen gis av Mattilsynet.

Før Mattilsynet gir slik godkjenning, skal transportmidlet kontrolleres fysisk hos Statens Vegvesen (trafikkstasjon).

Godkjenningen er gyldig i maksimum tre år. Før du kan søke om fornyet godkjenning, må transportmidlet fremstilles for ny kontroll hos vegvesenet.

Søknad om godkjenning av transportmidler for næringsmessig transport over åtte timer, sendes på Mattilsynets skjematjenester.

Du finner informasjon om timebestilling for kontroll på trafikkstasjon på nettsiden til Statens Vegvesen

Transportmidler for andre arter enn hest

For disse artene (dvs. alle arter unntatt hest) er det ikke krav om godkjenning hvis transportmidlet bare skal brukes til hobbytransport eller til næringsmessig transport under åtte timer.

Hvis transportmidlet derimot skal benyttes til næringsmessig transport på reiser over åtte timer, skal det være godkjent av Mattilsynet. Slik godkjenningen er gyldig i maks fem år.

Transportmidler som skal godkjennes for lange reiser med dyr av artene storfe, småfe, svin, hest, fjørfe eller reinsdyr skal kontrolleres fysisk hos Statens Vegvesen før du søker Mattilsynet om godkjenning.

For andre arter kan du søke Mattilsynet om godkjenning uten at transportmidlet er kontrollert hos Statens Vegvesen først.

Du finner informasjon om timebestilling for kontroll på trafikkstasjon på nettsiden til Statens Vegvesen

Søknad om godkjenning sendes på Mattilsynets skjematjenester

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00