Veileder til forskrift om næringsmessig transport av dyr

Publisert 05.04.2017     Sist endret 12.04.2017

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som er involvert i transport av levende dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet. 

Veileder til forskrift om næringsmessig transport av dyr er fastsatt av Mattilsynet i april 2017. Veileder gir hjelp til å vurdere når dyr er egnet til å transporteres og hvilke dyr som kan transporteres sammen. En annen viktig del av veilederen omhandler ansvarsforhold mellom de ulike aktørene som er involvert i transport av dyr.

Veilederen representerer Mattilsynets tolkning av gjeldende krav i forskriften, for de emner veilederen omhandler. Den inneholder en del eksempler og konkretiserer kravene, men er ikke uttømmende.

Hovedformålene med veilederen er:

  • å unngå transport av dyr som ikke er egnet til transport
  • å sikre forsvarlig transport av dyr som avviker fra det normale, men likevel kan transporteres på visse vilkår
  • å sikre mest mulig enhetlighet i Mattilsynet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner