Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 27.08.2012     Sist endret 13.12.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området 07.02.2011 113