Dyrevelferd


Publisert 29.05.2012 | Sist endret 09.12.2015

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Vi kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

I loven heter det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet". Du kan varsle oss dersom du vet om dyr som lider.

 

Mattilsynets reaksjonsformer og virkemidler ved brudd på dyrevelferdsloven

Brannsikring 

Les også disse kronikkene om dyrevelferd:

Dyrepoliti igjen 

Katteråd før ferien 

Romania tar gatehundproblemet på alvor 

Mattilsynet er bekymret for dyrevelferden på beite 

Dyrevelferden er viktigst

Mattilsynet og pelsdyrnæringa 

Er dyrepoliti en god ide?

Kronikk: Dyrepoliti? Ja takk!