Dyrevelferd

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Vi kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

I loven står det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet". Du kan varsle oss dersom du vet om dyr som lider.