Ansvar og oppgaver

Publisert 30.05.2012     Sist endret 08.07.2016

Dyreeiere har ansvar for at dyrene deres har det bra. Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir fulgt. Men også flere andre offentlige instanser har oppgaver innenfor dette feltet. Under finner du en kort beskrivelse av hvordan en del ansvarsoppgaver er fordelt mellom ulike etater.

Det forskes på dyrevelferd blant annet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet.

Det finnes mange frivillige organisasjoner som er involvert i dyrevelferd. Slike organisasjoner har en viktig rolle i å påvirke dyreeiere, forbrukere, politikere og oss som lager regelverk og fører tilsyn.

Se også:
Mattilsynets reaksjonsformer og virkemidler ved brudd på dyrevelferdsloven

Høring

Nye dyrevelferdskrav for slaktegriser

Send oss innspill innen: 19.11.2019

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev