Ansvar og oppgaver

Publisert 25.01.2021     Sist endret 13.01.2022

Dyreeiere har ansvar for at dyrene deres har det bra. Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir fulgt. Men også flere andre offentlige instanser har oppgaver innenfor dette feltet. Under finner du en kort beskrivelse av hvordan en del ansvarsoppgaver er fordelt mellom ulike etater.

Det forskes på dyrevelferd blant annet ved NMBU og Veterinærinstituttet.

Det finnes mange frivillige organisasjoner som er involvert i dyrevelferd. Slike organisasjoner har en viktig rolle i å påvirke dyreeiere, forbrukere, politikere og oss som lager regelverk og fører tilsyn.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer