Faktaartikkel

Dyrevernnemndene

Publisert 18.08.2011     Sist endret 02.10.2018

Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal bistå i det lokale tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker.

  • Med lekmannsskjønn menes i denne sammenheng vurderinger av dyrevelferd gjort på bakgrunn av holdninger som er representative for ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold. Oppfatningen av hva som er god dyrevelferd er i stadig endring i befolkningen. Bistand fra dyrevernnemndene skal bidra til at Mattilsynet fanger opp disse endringene.

  • Medlemmene oppnevnes av Mattilsynets region for 4 år om gangen.

  • Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynets avdelingskontor, og er underlagt avdelingssjefen.

  • Medlemmene i nemnda skal ha praktisk erfaring fra dyrehold, og kunnskap om og interesse for dyrevelferd. Kommunen, husdyrnæringen, sportsdyrorganisasjoner og dyrevernorganisasjoner kan foreslå deltakere.

  • Dyrevernnemndene kan bistå avdelingskontoret både i forbindelse med inspeksjoner og i enkeltsaksbehandling, og kan i noen tilfeller fatte vedtak om midlertidig forvaring.

  • Etter avtale med avdelingssjefen kan dyrevernnemnda også gjennomføre egne inspeksjoner, for eksempel ved bekymringsmeldinger.

  • For å få kontakt med dyrevernnemnda der du bor, må du ringe det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Fant du det du lette etter?