Kommunal viltforvaltning

Publisert 22.06.2011     Sist endret 15.08.2016
Nærbilde av en elg i snødekt skog
Foto: Mattilsynet

Kommunen er det lokale kontaktpunkt for Mattilsynets avdelingskontor i saker som angår hjortevilt. Kommunen forvalter hjorteviltet etter hjorteviltforskriften, viltloven og naturmangfoldloven.

Kommunen lager mål for sine bestander av elg, hjort og rådyr, og forvalter artene blant annet igjennom tildeling av kvoter.

Kommunen, eller den som er overlatt oppgaven, har også ansvar for at skrotter fra slikt vilt fremstilles til offentlig kjøttkontroll i Mattilsynet for eventuell godkjenning til humant konsum.

 

Fant du det du lette etter?