Lokale forskrifter

Publisert 25.01.2021     Sist endret 03.09.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389

Regelverk og veiledning