Fiskevelferd

Publisert 21.10.2022     Sist endret 11.10.2022

God fiskevelferd er en forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet og god kvalitet.

Dyrevelferdslovens krav til god fiskevelferd hos akvakulturfisk er i stor grad regulert gjennom forskrifter. Dette innebærer at det er gitt en rekke bestemmelser om fiskevelferd både for etablering og drift av akvakulturanlegg og for slakting av akvakulturfisk.

Velferd hos andre akvatiske dyr som bl.a. villfisk, krabbe, hummer og kreps, reguleres hovedsakelig direkte gjennom dyrevelferslovens bestemmelser.

Mattilsynet har forvaltningsansvar for å sikre at fisk og andre akvatiske dyr har det godt og behandles i henhold til dyrevelferdslovens bestemmelser.

Meld fra om dårlig fiskehelse eller fiskevelferd

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd  

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer