Regelverksprosess

Forskrift om avl av hund

Publisert 13.09.2021     Sist endret 06.07.2022

Mattilsynet utvikler en forskrift om avl av hund. Dette skjer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Forskriften skal fremme sunn avl og god velferd for hunder og hjemles i dyrevelferdsloven § 25. Avl av hund er ikke forskriftsregulert fra før.

Vi vurderer å foreslå at forskriften skal inneholde:

Generelle krav

 • sykdommer, egenskaper og andre omstendigheter som gjør at hunder ikke kan brukes i avl
 • forebygging av uønsket og ulovlig avl
 • kompetansen til alle som avler hunder
 • aldersgrenser for tisper, antall kull per tispe og hviletid mellom kullene
 • levemiljø for og stell av tisper og valper
 • lengden på valpenes tid sammen med mora

Tilleggskrav for oppdrettere (personer som avler i stort omfang)

 • melding til Mattilsynet
 • tilleggskompetanse
 • skriftlig avls- og velferdsplan
 • avlsdokumentasjon
 • deltakelse i avlsprogram for oppdrettere

Krav til avlsorganisasjoner og raseklubber

 • etablering og drift av avlsprogram for oppdrettere
 • avlsprogrammenes krav til oppdretterne
 • sanksjoner mot oppdrettere som bryter avlsprogrammet

Krav til veterinærer

 • rolle og bidrag i avlsprogrammene
 • ansvar i forbindelse med inseminering

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen nedenfor. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

LMD gir Mattilsynet i oppdrag å utvikle forslag om forskrift

 

 11.07.2019
 
Dyrevelferdsloven § 25 endres

 

 18.06.2021
 
Mattilsynet har møter/dialog med organisasjoner


Norsk Kennel Klub 25.06.2021
 

Dyrebeskyttelsen Norge 25.10.2021
 

LMD 21.03.2022


Norsk Kennel Klub 02.05.2022
 

NOAH - for dyrs rettigheter og Den norske veterinærforening 11.05.2022
 

Mattilsynet fikk innspill fra Norges Hundekjørerforbud og fra Dyrebeskyttelsen Norge 29.06.2022

25.06.2021 - 29.06.2022 
 
Mattilsynet sender utkast til forskrift til foreløpig vurdering i LMD

 

 01.07.2022
Mattilsynet sender forslaget til LMD for å få sende det på høring

 

 
 
LMD gir tillatelse til høring

 

 
 
Mattilsynet legger forslaget ut til høring

 

 
 
Mattilsynet vurderer høringssvarene og sender en ny versjon av forslaget til LMD

 

 
 
LMD fastsetter forskriften

 

 
 
Forskriften trer i kraft

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver og veterinær Sigrid Engeland, e-post: sigrid.engeland@mattilsynet.no tlf. 22 77 80 06

Seniorrådgiver og jurist Bjørnar Stavenes, e-post: Bjornar.Stavenes@mattilsynet.no tlf. 22 77 80 19