Forsøksdyr: Akuttkirurgisk kurs (copy)


Godkjenningsdato 16.04.2018

Godkjenningsperiode 01.07.2018-30.06.2022

Akutt kirurigisk kurs på gris ved Oslo universitetssykehus, Ullevål fra Mars 2018 - Desember 2022 vil gå inn under et kategori 2b protokoll. ( Dyr under full anestesi som avlives ved prosedyrens slutt uten at de tas ut av full anestesi) Kurset vil holden ved Seksjon for preklinisk pysiologi ved Oslo universitetssykehus avdelingsnr.159Det søkes om 8 kurs av 12 griser. 1 kurs i året over 4år.