Forsøksdyr: Analgesi og muskelrelaksjon ved fentanyl og dexmedetomidin infusjon hos gris


Godkjenningsdato 09.01.2018

Godkjenningsperiode 10.01.2018-01.05.2018

Griser blir brukt som forsøksdyr og i den sammenhengen er det behov for informasjon om effektiv analgesi. Fentanyl og dexmedetomidin kan bli administrert som en kontinuerlig intravenøs infusjon for å gi analgesi, og blir brukt på denne måten på mange pattedyrarter. Under anestesi kan grad av analgesi undersøkes ved å vurdere motorisk og kardiovaskulær respons på nosiseptive stimuli. Vi ønsker å sammenligne effekten av de to legemidlene på disse responsene. Denne kunnskapen kan så brukes til å optimalisere analgesi og anestesi av griser brukt som forsøksdyr. Dyrene vil bli anestesert og monitorert som ved en vanlig anestesi, en overfladisk vene og arterie kateteriseres og under anestesi vil grisene stimuleres med mekanisk klemming av klauv og ved å elektrisk utløse den nosiseptive tilbaketrekkingsrefleksen. Det forventes ikke at dette gir varig skade på dyrene, og bare minimalt med smerte eller ubehag når de våkner fra anestesi. Vi ønsker å bruke 16 griser, fordelt på to grupper av 8 griser. Disse grisene vil senere brukes i et annet forsøk slik at det totale antallet griser brukt til forsøksdyr ikke vil øke.