Forsøksdyr: Analyse av vannparametere


Godkjenningsdato 03.12.2020

Godkjenningsperiode 12.12.2020-12.12.2022

1 Formål:

Formålet med dette forsøket er å generere vann som skal benyttes i videre analyser knyttet til vannets egenskaper og å undersøke relevante parametere hvor tilstedeværelsen av substanser avgitt/utskilt fra laks kan ha bestydning.

2 Skadevirkninger:

Det forventes at skadevirkningene knyttet til dette forsøket vil være minimale og begrenser seg til noe økt stressnivå hos fisken i forbindelse med håndtering og midlertidig trenging av fisken.

3 Forventet nytteverdi:

Den forventede nytteverdien er potensielt stor da dataene som genereres i dette forsøket inngår i, og kan ha betdydning for, annet arbeid utført av virksomheten.

4 Antall dyr og art:

Man ønsker å trenge fisken og at tettheten for fisken er 50-70kg/kubikkmetet. Det vil derfor benyttes 13-70 atlantiske laks i størrelsesintervallet 200 - 800g. Årsaken til at antallet og størrelse ikke spesifiseres nærmere er fordi man ønsker å benytte fisk som er tilgjengelig ved det aktuelle tidspunktet forsøket skal gjennomføres. Vi ønsker å ha mulighet for å gjennomføre denne operasjonen opp til 3 ganger, og søker derfor om å kunne benytte maksimalt 210 forsøksdyr.

5 Hvordan etterleve 3R:

Som man ovenfor beskriver stiller man seg fleksibel til størrelsen på fisken, og på den måten kan fisken retuneres til karet sitt etter trengningen, uten større belastninger. Fisken kan derfor benyttes videre til andre formål, og dette medfører en reduksjon i antall fisk man benytter totalt. Man begrenser også volumet av karet man trenger fisken i, og på denne måten reduserer man også antall fisk benyttet.