Forsøksdyr: Anti-lice 2020


Godkjenningsdato 03.01.2020

Godkjenningsperiode 03.01.2020-31.12.2020

Lakselus er en svært verts spesifikk parasitt som må kjenne igjen flere ulike vertsspesifikke komponenter i laksens skinn/slim før den velger å etablere seg. Dersom den fester seg på riktig
vert, vil den frigi komponenter som undertrykker vertens immunsystem.
Vertsspesifikke molekyler hos laks kan maskeres ved å tilsette ulike vegetabilske produkter i fòret. Slike såkalte maskeringskomponenter vil forvirre lusen i påslags øyeblikket noe som resulterer i at færre lus velger å feste seg,og dermed bidra til redusert behov for lusebehandling av oppdrettsfisk. Dagens mekaniske avlusningsmetode forårsaker betydelig stress hos fisk. Det er derfor nødvendig å fokusere på altenative løsninger som kan kunne redusere antall behandlinger og som styrker fiskens immunforsvar.

I den forbindelse er det ønskelig å evaluere ulike funksjonelle fòrkomponenter som potensielt vil kunne redusere vekst og forekomst av lakselus på fisk. For å kunne undersøke dette er det nødvendig å kjøre forsøk hvor laks smittes med lakselus larver.

Det forventes lett belastingsgrad og erfaringsmessig ingen skader på fisken da mengde lus som benyttes er så pass lav i tillegg til at forsøket avsluttes før lusa når det adulte stadium. Forsøket omfatter 2816 atlanterhavslaks.

Lakselus er fullstendig avhengig av laksefisk for å kunne fullføre sin livssyklus og det finnes per i dag ingen alternativer enn å bruke fisk for å kunne gjennomføre denne type forsøk.