Forsøksdyr: Avl av NSG-RIPDTR, NOD SCID gamma og Rag 1 KO


Godkjenningsdato 26.03.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-31.03.2024

1 Formål: Avl av Rag 1 KO, NOD SCID gamma og NSG-RIPDTR

Rag 1 -/- (RAG1KOIL2rKO), NOD SCID gamma og NSG RIP-DTR mus mangler modne T, B og NK celler og er er velegnet for studier der man ikke ønsker avstøtning/rejeksjon av humant celler og vev in vivo. NSG RIP-DTR mus uytrykker diphtheria toxin receptor (HBEGF).

2 Skadevirkninger: Alle musene i denne søknaden er immunodefekte dvs har ikke egne T, B eller NK celler. Immundefisiente musestammer oppstalles under SPF forhold og at all håndtering fokuserer på å unngå kontakt med human hudflora. Skadevirkninger ved oppstalling og avl er derfor minimale og ikke vesentlig avvikende fra oppstalling og avl av immunologisk konvensjonelle mus.

3 Forventet nytteverdi: Musestammen er velegnet for studier der man ikke ønsker avstøtning/rejeksjon av humant celler og vev in vivo.

4 Antall dyr og art : Totalt 3000 mus; Musestammene Rag 1 -/- Balb/c,NOD SCID gamma og NSG-RIPDTR

5 Hvordan etterleve 3R: Vi har god erfaring i avl av musestammer som er immundefekte. Vi forventer derfor ikke å øke avlen av andre årsaker en bruk av dyrene. Ved bruk av egne avlsdyr vil vi mer effektiv kunne planlegge forsøk og redusere unødvendig innkjøp av dyr.