Forsøksdyr: Avl og bruk av gnotobiotiske mus - II


Godkjenningsdato 20.11.2020

Godkjenningsperiode 01.02.2021-31.01.2025

I. Forsøkets formål: Avl og bruk av gnotobiotiske mus for studie av interaksjonen mellom vert og mikrobiota.
II. Forventede skadevirkninger på dyrene: Forsøkene ventes ikke å medføre noen skadevirkninger utover tilfeldig avvikende helse. Med tidlig innsettende humane endepunkter vil evt tilfeldig avvikende helsetilstand eller effekter av genetisk modifisering maksimalt medføre kortvarig mild smerte, frykt eller annen belastning.
III. Forventet vitenskapelige eller samfunnsmessig nytteverdi: Prosjektet formål er å avle gnotobiotiske mus mhp å gjøre dem tilgjengelige for grunnforskning innen mikrobiota-vert interaksjon. Et spesielt, men ikke begrensende, fokus vil være immunologiske mekanismer assosiert med normal og patologisk tarm-/leverfunksjon, som f.eks primær scleroscrende cholangitt, inflammatorisk tarmsykdom, Crohns sykdom.
IV. Antall dyr og dyreart: 2400 mus over en tidsperiode på 4 år
V. Hvordan kravene til 3R skal etterleves: Studie av interaksjonen mellom tarmens mikroflora og verten er bare mulig i intakte dyr, gnotobiotiske og konvensjonelle. Dyrene oppstalles i standard burer med miljøberikelse. Diet som benyttes er tilsatt ekstra vitaminer, proteiner med høy biotilgjengelighet og karbohydrater som egner seg for varmebehandling, mhp å kompensere for tap under autoklavering