Forsøksdyr: Batch potency tester VESO Vikan


Godkjenningsdato 05.01.2018

Godkjenningsperiode 05.01.2018-05.01.2020

Forsøkssammendrag:
Formålet med søknaden er å ivareta kvalitetskontroll (sikkerhet og effekt) av fiskevaksiner i rutinemessig produksjon.
Kvalitetskontroll av fiskevaksiner følger den Europeiske Pharmakope for testing av vaksiner til laksefisk. Foreligger for kaldtvannsvibriose, vibriose og furunculose.
I prinsippet gjøres tester på havabbor, rognkjeks og torsk iht til disse retningslinjene.
For de agens som ikke er omfattet av farmakopeen så følger man prinsippet i de eksisterende retningslinjer.
Fisken vil bli påført sykdom i de testene som skal dokumentere beskyttelse mot de agens som er i vaksinene. En andel av fisken (kontrollgruppen som ikke får vaksine) vil utvikle sykdom å dø dersom de ikke tas ut av forsøket på et tidligere tidspunkt. Fisk som åpenbart vil dø vil bli tatt ut av forsøket å registreres som dø. Testene antas å være moderat til betydelig belastende for forsøksdyra avhengig av sykdomsforløp.
Det er av samfunnsmessig nytteverdi å ha vaksiner mot de vanlig fiskesykdommer tilgjengelig. Disse må være kontrollert mhp sikkerhet og beskyttelse.
Antall dyr som ramme for 2 år:
Havabbor: 8000
Laks: 50.000
Rognkjeks: 2000
Regnbueørret: 500
Torsk: 500
3R: Færre dyr benyttes i hver test od det benyttes humane endepunkter i stedet for død når det er mulig. Det arbeides med å finne alternative tester der man ikke bruker fisk (kontrollerer selve vaksinen) eller kun vaksinerer fisken og dokumentere effekt av vaksinene med en blodprøve der det måles antistoffnivå. Miljøet fisken lever i er tilpasset den enkelt art.