Forsøksdyr: Blokksøknad for dyrking av lakselus 2019 og 2020


Godkjenningsdato 21.11.2018

Godkjenningsperiode 21.11.2018-21.11.2022

Vil med dette søke om hold av lakselus på fisk for oppformering i forsøksdyravdelingen vår i Dirdal, Gjesdal kommune. Lakselus blir dyrket på fisk større enn 300 gram, hvor antall preadulte lus ikke overstiger 10 lus/100 g fisk. Fisken blir smittet med et større antall lus, men antallet reduseres når antall lus blir for høyt innen preadult stadiet. Ansvarlig tekniker er utdannet fiskehelsebiolog med spesialisering i lakselus. Vi har gode rutiner for overvåking av prosessen. Fisken blir nøye observert, og fisk med synlige skader blir avlivet.