Forsøksdyr: Blokksøknad lakselusproduksjon og smitteforsøk Taskforce lakselus


Godkjenningsdato 03.05.2018

Godkjenningsperiode 10.05.2018-10.05.2022

Task Force lakselus er et forskningsprosjekt finansiert av næringsaktører lokalisert i Midt-Norge. I dette prosjektet er det 5 stipendiater som alle skal jobbe med lakselus og skottelus i ulike sammenhenger. Hensikten er å øke forståelsen av lusenes biologi og spredningsmekanismer. Tre av stipendiatene skal jobbe med laboratoriedyrket lus. Prosjektene vil variere fra smitteforsøk av kopepoder til ulike studier av luseadferd og påslag av større lus som preadulte og voksne. Til dette vil det være nødvendig å etablere en luselabb med kontinuerlig produksjon av lus på laks. Denne søkanden gjelder hold av fisk for lakselusproduksjon og smitteforsøk med kopepoder.

Referanse:
Hohn, C., & Petrie-Hanson, L. (2013). Evaluation of visible implant elastomer tags in zebrafish (Danio rerio). Biol Open, 2(12), 1397-1401. doi:10.1242/bio.20136460