Forsøksdyr: Breeding IL-33 knockout rats


Godkjenningsdato 24.04.2020

Godkjenningsperiode 01.05.2020-30.04.2024

Formålet med prosjektet er å avle rotter som mangler interleukin-33-genet og å avle kontrolldyr parallelt. Interleukin-33 er en signalsubstans som regulerer betennelse og antas spille en viktig rolle ved astma og atopisk dermatitt.
I denne avlssøknaden forventer vi ingen skadevirkninger på dyrene utover lett belastning forbundet med øreprøver til genotyping.
Den forventede nytteverdien er at mens mesteparten av kunnskapen vi har om dette cytokinet kommer fra mus, har vi avdekket at mus ikke er en god modell når vi sammenligner slike resultater med funnene vi og andre har gjort i menneske. Vi har i stedet funnet at rotte synes å representere ikke bare bedre human patofysiologi, men også den i andre pattedyr.
Vi ønsker å bruke opptil 1600 rotter i denne fireårsperioden.
Det aller viktigste tiltaket for å redusere bruk av forskningsdyr, er indirekte, men meget viktig: (i) å bruke rotte i stedet for mus som modell. De andre tiltakene med direkte betydning for bruken av rotter, er (ii) omfattende bruk av cellekulturer, (iii) ex vivo analyse av humane vevsprøver, (iv) systematisk, komparativ analyse mellom vevsprøver fra betennelsesmodellene vi skal utføre i rammen av FOTS-prosjekt 13181 og relevante kliniske prøver fra pasienter.