Forsøksdyr: Bruk av forsøksfisk til sikkerhetsdokumentasjon av vaksine


Godkjenningsdato 20.01.2020

Godkjenningsperiode 22.01.2020-22.01.2024

Bruk av vaksiner på fisk er et betydelig bidrag til å øke fiskevelferden hos fisk i oppdrettt. Formålet med forsøkene er å dokumentere sikkerhetsprofilen til ulike vaksineformularer slik at nye vaksiner mot alvorlig sykdom hos laks, ikke gir uakseptabel belastning hos fisken. I henhold til Ph. Eur Monograf 1521 må det vises at vaksinen har en akseptabel sikkerhetsprofil hos den arten den er tiltenkt.
Totalt 866 laks vil bli bruk og forsøkene er vurdert til å være lite belastende.
For å minimalisere bruken av fisk så brukes det ned mot minimum antall av det som kreves fra Myndighetspålagte krav, med et minimalt tillegg basert på erfaringer for å hindre gjentagelse av forsøkene dersom noe uforutsatt skulle skje. Anestesi brukes ved alle hånderinger og inngrep, og fisken avlives før blodprøvetakning. Vi har interne krav til dokumentasjon om godt trent personell, og beskrevne prosedyrer for alle steg i prosessen. All fisk røktes daglig for å sikre og dokumentere god fiskevelferd.