Forsøksdyr: Bruk av sårmodel etter Thermolicer


Godkjenningsdato 30.04.2018

Godkjenningsperiode 02.05.2018-14.06.2018

Under produksjon av oppdrettsfisk er håndtering an vanlig prosess. Dett gjøres under flytting, sortering, vaksinering og behandling. Dette kan være svært belastende for fisken både med tanke på stress og fysiske konsekvenser som blant annet skjelltap. Skjelltap kan føre til sår, som er ett stort potensielt problem i næringen. Formålet med forsøket er utvikling av ett fôrkonsept som skal øke fiskeveldferd under gjentatte håntering av fisk. En forståelse av hva disse stress situasjonene gjør med fisken vil øke sannsynligheten for bedre helse. Totalt i dette forsøket brukes det 1080 fisk, men kun 10 fisk per kar (240 totalt) vil bli behandlet som beskrevet i denne søknaden. Antall fisk er effektivt redusert ved den er PIT tag merket, og vi kan da følge hver fisk indivuelt gjennom forsøket. Fisken kan ikke erstattes men metoden kan gjøres skånsom ved bruk av bedøvelse gjennom de ulike stadiene i forsøket.