Forsøksdyr: Catalase as a neuroprotective agent in bacterial endopthalmitis


Godkjenningsdato 08.11.2018

Godkjenningsperiode 08.11.2018-08.11.2019

Endoftalmitt, en intraokulær infeksjon, er en fryktet komplikasjon etter øyekirurgi. I 1 av 6 tilfeller ender med eviserasjon, dvs at øye blir fjernet. Vi ønsker å undersøke om tilføring av katalase, i tillegg til dagens standard intravitreale antibiotikabehandling, kan forbedre utfallet ved endoftalmitt. Katalase er en kjent potent anti-oxidant som kan beskytte retinale nerveceller. Vi planlegger å inokulere griseøyne med streptococcus suis. Øyene vil bli delt inn i 2 grupper som etter 4-6 timer vil bli "behandlet" med kun antibiotika eller antibiotika og katalase. Katalasegruppen vil også bli forbehandlet med katalase i forkant av inukleasjonen for å optimalisere effekten. To til fire timer etter "behandling" vil øye bli fjernet og undersøkt histologisk, biokjemisk og morfologisk gjennom transmisjonselektronmikroskop.
Grisene vil under hele eksperimentet bli smertestillet og være i dyp narkose.
Skadevirkningene på grisene ikke er relevante, da de vil bli avlivet etter 6-10 timer etter inokulering. Anestesi inkl. smertelindring gjøres etter etablerte protokoller og det forventes minimale/ ubetydelige skadevirkninger på dyrene mens de ligger i narkose. Resultatene skal publiseres i vitenskapelig anerkjente tidsskrift. Det er aldri gjort lignende forsøk med endoftalmitt og katalase tidligere. Vi håper at resultetene på sikt kan føre til forbedret behandling av endoftalmitt. For den individuelle pasienten bety det økt livskvalitet med potensielt bedring av visus og eventuelt unngåelse av eviserasjon
Til forsøkene brukes slaktegriser (LYLL, ca. 70 kg kroppsvekt). I første omgang skal det gjennomføres et pilotforsøk med 4 dyr.
Forskningsgruppen har allerede gjennomført forsøk på griseøyne fra slakteri. Denne modellen fungerte ikke for å kunne evaluere katalasens eventuelle beskyttende effekt på retinale nerveceller. Immunreaksjoner er energikrevende, derfor trenger man en levende modell for dette forsøket. Et dødt preparat vil ikke kunne oppfylle det høye energibehovet som oppstår i forbindelse med en immunreaksjon som skal bekjempe en bakteriell infeksjon i øyet