Forsøksdyr: D2868: Fôrforsøk med virus og lusesmitte


Godkjenningsdato 06.07.2020

Godkjenningsperiode 20.07.2020-31.05.2022

Forsøkets formål er å undersøke hvorvidt en ingrediens tilsatt laksefôr vil bidra til bedret fiskehelse og økt motstandsdyktighet mot lakselus og infeksiøs lakseanemi virus (ILAV) hos Atlantisk laks.

Fiskene fôres med 2 ulike dietter gjennom hele forsøket (kontrolldiett og forsøksdiett). Mot slutten av forsøket vil en andel av fiskene vil bli smittet med enten lakselus eller ILAV. Smitte med lakselus anser man som moderat belastende, og vil avsluttes så når lakselusen er pre-adult 1, 15 dager etter smitte. Smitte med ILAV anser man som betydelig belastende da det kan forekomme dødelighet.

Hvis man kan øke motstandsdyktigheten mot lakselus og virussmitte, og øke den generelle robustheten til laksen med denne fôrtilsetningen vil dette bidra til økt fiskevelferd.

Det søkes om totalt 540 Atlantisk laks, hvorav 120 blir smittet med lakselus og 180 med ILAV.

Antallet fisk er holdt til et minimum som tillater uttak for å dokumentere effekten av fôrtilsetningen på fiskene med tanke på både vekst, slimlag og motstandsdyktighet ved smitte. Ved å dele forsøksgruppene etter fôringsfasen (før smitte) reduseres antall dyr som brukes i forhold til om forsøkene ble gjennomført uavhengig av hverandre. Fiskene får optimale vannparametere gjennom hele forsøket, og både fisk og karmiljø undersøkes daglig.