Forsøksdyr: Development of PD vaccines using cohabitation challenge model


Godkjenningsdato 15.10.2020

Godkjenningsperiode 19.10.2020-22.02.2021

1. Purpose of the experiment:
To evaluate the effect of vaccines against PD, subtype SAV3, using a cohabitation challenge model.

2. Expected distress for the animals:
Considerable moderate pain due to damages in heart, pancreas red- and white skeletal muscle. No mortality is expected due to the duration of the study.

3. Expected scientific or societal benefit:
High importance and novelty. Effective vaccines reduce the extent of disease of farmed salmon in the sea

4. How many and what kind of animals to be used:
Atlantic salmon parr, 720 fish

5. How demands for replacement, reduction and improvement will be adhered to:
The number of fish is a minimum to show the overall effect of this multifaceted disease.


 

Begrunnelse for etterevalueringen

Under tvil betydelig belastende

Etterevaluering

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) er en virussykdom som er svært utbredt i norsk lakseoppdrett og som fører til store økonomiske tap på grunn av redusert tilvekst og dårlig slaktekvalitet.

Målet med dette forsøket har vært å evaluere effekten av ulike vaksiner mot PD – subtype SAV3 (Salmonid alfavirus 3) i ferskvann.
Forsøket ble godkjent for bruk av 720 parr av atlantisk laks.
Det ble gjort forsøk med kohabitantsmitte etter en immunitets-induksjonsperiode på 500 dd.

Søkeren oppgir at forsøket ble gjennomført i henhold til protokollen og at det var vellykket.
Det ble observert sykdom, men ikke dødelighet i forsøket.
Belastningsgraden vurderes som moderat.

Søkeren oppgir at forsøket ikke har gitt grunnlag for forbedringer når det gjelder humane endepunkter eller rutiner for overvåking av forsøksfisken.