Forsøksdyr: «Diagnostikk og infeksjonstidspunkt ved infeksjon med den store leverikter, Fasciola hepatica, hos lam»


Godkjenningsdato 28.01.2020

Godkjenningsperiode 04.05.2020-04.09.2020

Den store leverikten, Fasciola hepatica er utbredt her i landet, særlig langs kysten av Sør-Norge og flere dyrearter kan bli smittet slik som både sau og storfe. Undersøkelser tyder på at utbredelsen av den store leverikten øker her i landet, både i forekomst og spredning og dette er satt i sammenheng med mildere og fuktigere klima. ensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge mer nøyaktig utbredelsen og smittetidspunktet for F. hepatica. i tre områder på Vestlandet (Hordaland/Rogaland).
Resultatet av undersøkelsen forventes å være svært nyttig for sauebønder på Vestlandet for bedre å kunne forutsi smittetidspunkt, utbredelse og dermed også gi grunnlag for en mer optimal behandlingsstrategi. I dette prosjektet vil vi samle inn blodprøver (serumprøver for undersøkelse av antistoffer ved hjelp av en ELISA-teknikk) og avføringsprøver fra til sammen 20 lam (tvillinglam) i 12 flokker (4 flokker i hvert av de tre områdene) i perioden mai til september 2020. Totalt vil det da tas prøve av 240 lam, hvorav hvert lam vil bli blodprøvetatt en gang i måneden fra mai til september. I tillegg vil det samles inn metrologiske data (nedbør, temperatur) fra de aktuelle områdene for å undersøke en eventuelt sammenheng mellom forekomst av ikter og klima. Vi anser at den totale belastingen på hvert dyr som svært lav, da det forventes svært lite ubehag for lammene i forbindelse med samling av dyrene på beite, samt prøvetaking (blod/avførings-prøver). Antall lam i hver besetning ansees som et minimum for å kunne foreta en statistisk/epidemiologisk undersøkelse vedrørende smittetidspunkt og utbredelsen av den store leverikten F. hepatica