Forsøksdyr: Difteri- og tetanuskomponenten i vaksiner, styrkebestemmelse. DF2020/01


Godkjenningsdato 26.11.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

Styrkebestemmelse av difteri- og tetanuskomponenten i humane vaksiner som skal frigis til bruk. Serumprøver fra immuniserte dyr benyttes til serologiske tester (ELISA).