Forsøksdyr: Dypp-testing av laks hos LetSea


Godkjenningsdato 19.11.2018

Godkjenningsperiode 19.11.2018-31.07.2019

Formålet med forsøket hos LetSea er å verifisere effekten av et avlusningsmiddel på lakselus (L.Salmonis)

Forsøket forventes ikke å ha noen negativ effekt på laksen utover det en standard lusetelling (håving, sedering) medfører.

Forsøket vil danne grunnlaget for videre utvikling av et avlusningssystem med betydelig redusert negativ effekt på nærmiljøet og på laksen.

Forsøket vil omfatte 70 laks.