Forsøksdyr: Dyremodell for Alzheimer sykdom


Godkjenningsdato 10.01.2018

Godkjenningsperiode 10.01.2018-10.01.2022

Vi benytter en musemodell for Alzheimer sykdom i vår forskning. For å studere sykdomsprosesser som ligner de vi ser i den aldrende hjerne, er det ved dette formålet berettiget å benytte en musemodell. Dette medfører at vi oppstaller dyrene over lang tid (opp til 2 år), da det er viktig å studere endringer i hjernen over tid for å kunne sammenlikne dyr på ulike sykdomsstadier. Dette krever et tett samarbeide med dyrepasserene, slik at dyrene ikke lider utover normal aldring. Dette samarbeidet er veletablert og fungerende over flere år. Vi har i denne søknaden nedskalert avlen til 300 dyr slik at vi ytterligere tar hensyn til kravet om reduksjon og forbedring ved hold av dyrene. Belastningen for dyrene er her minimale, da vi søker om oppstalling og akutte forsøk som inbefatter injeksjon av ikke toksiske fluroserende stoffer timer før de avlives enten ved transkardial perfusjon eller ved decapitering. Begge avlivningsmetoder utføres mens dyrene er under dyp anestesi. Videre har vi god erfaring med denne dyremodellen, som er egnet til både å studere utvikling av amyloide plakk i hjernevevet og karendringer som følge av deponering av amyloid i karveggen. . Vi er den eneste gruppen som har denne muselinjen i Norge, og har benyttet den i flere av våre samarbeidsprosjekter, slik at de vitenskapelige gevinstene har vært gode og forventes å fortsette slik.