Forsøksdyr: Effekt av hypertermisk intraperitoneal kjemoterapi/immunotoksin i dyr med peritoneal carinomatose fra ovariekreft


Godkjenningsdato 24.03.2020

Godkjenningsperiode 24.03.2020-23.03.2024

Kvinner med ovariekreft (ovarian cancer, OC) har ofte spredning til bukhulen, kalt peritoneal carcinomatose (PC), da sykdommen oppdages. Disse pasientene får ofte tilbakefall etter standard behandling og har lav 5-års overlevelsesrate (~30%). Et lovende behandlingsalternativ er hypertermisk intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC), som benyttes mot PC fra bl.a. kolorektalkreft. Det finnes dessverre få in vitro og in vivo modeller og studier som undersøker effekten av HIPEC behandling på ovariekreft. Vi etablerte en behandlingsmodell for lukket HIPEC i mus i 2015, og har erfaring med HIPEC-forsøk på dyr. Vi ønsker å videreføre arbeidet med modellen og undersøke effekten av HIPEC med cisplatin og immunotoksinet MOC31PE. Formålet med disse forsøkene er å kunne forbedre klinisk HIPEC-behandling, og undersøke effekten av denne behandlingsmåten mot en xenograftmodell for PC fra ovariekreft.

Dyrene vil bli injisert med kreftceller intraperitonealt (i.p.), og vil få tumorvekst i bukhulen. Tumorene vil vokse over tid og kan føre til vekttap, og dyrene følges nøye gjennom forsøket. HIPEC-behandling utføres under generell anestesi. I behandlingen vil oppvarmet (hypertermisk) medikamentløsning bli sirkulert gjennom bukhulen på dyrene via venefloner i h/v flanke på dyret. Tidligere erfaring med modellen har vist at behandlingen tolereres godt, og inngrepet anses som moderat belastende. Doser og musenes tolererbarhet ovenfor medikamentene som benyttes er kjent.

Forsøket skal undersøke effekten av cisplatin og MOC31PE i HIPEC-behandling av PC fra ovariekreft, samt i et kombinasjonsregime. Det vil gi innsikt i effekten av HIPEC mot PC fra ovariekreft, samt viktigheten av hypertermi på behandlingsutfall. Forsøket skal også besvare om immunotoksinet MOC31PE kan øke effekten av HIPEC-behandlingen. Ønsket nytteverdi er å kunne forbedre klinisk HIPEC-behandling mot ovariekreft.

Vi søker om bruk av opptil 74 atymiske nude mus (fox1-nu/nu).

Vi har erfaring med HIPEC-modellen fra 2015 da den først ble etablert. Siden har vi utbedret teknikkene og funnet optimale behandlingsmetoder (inkl. temperatur, varighet, dosering, teknisk utføring) med hensikt å komme nærmest klinisk behandling, men samtidig være mest mulig skånsom for dyrene. Vi benytter et minimum antall dyr for å kunne gjennomføre statistisk analyse, og forsøksdeltakerne som skal gjennomføre behandlingen har god erfaring med teknikkene som benyttes.