Forsøksdyr: Effekt av retinol i fôr på metabolisme av astaxanthin og innfarging av filét


Godkjenningsdato 24.08.2020

Godkjenningsperiode 21.09.2020-13.03.2021

1 Formål
Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom retinoidinnhold i laksefôr på utnyttelse av astaxanthin fra fôret til muskelinnfarging. I tillegg måle effekter av gjentatte perioder med redusert oksygennivå i vannet (hypoksi) på muskelpigmentering og stressresponser hos laks med ulik vitamin A og astaxanthin status.

2 Skadevirkninger
Lavere retinoidinnhold i fôret kan føre til utvikling av lett- til moderate fysiske tegn på vitamin A mangel hos fisken. I forlengelsen av fôringsforsøket, vil det bli utført et 4-ukers stressforsøk hvor fisk fra fôrgruppene med høyest og lavest retinol og astaxanthin bli utsatt for gjentatte perioder med redusert oksygennivå i vannet (hypoksi).

3 Forventet nytteverdi
Prosjektet vil bidra med ny kunnskap ved å forstå samspillseffekter mellom fôrråvarer og fysiologiske mekanismer i laksen. Dette er kunnskap som er lett å anvende og implementere i videre studier, fôrdesign og til å fremme helsen til fisken.

4 Antall dyr og art
770 Atlantisk laks, post smolt

5 Hvordan etterleve 3R
In vivo forsøk er nødvendig i dette tilfellet da vi er avhengig av å studere avleiringen av pigment i laksemuskelen over tid. Antallet fisk brukt i forsøket holdes til et minimum, korrekt bruk av bedøvelse benyttes og humane endepunkter er identifisert og vil følges opp.