Forsøksdyr: Effekt av ulike vaksinevarianter mot patogen A


Godkjenningsdato 21.12.2020

Godkjenningsperiode 04.01.2021-04.01.2022

Formål
Forsøkets formål er å utvikle en effektiv vaksine mot patogen A.

Skadevirkninger
Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Patogen A, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens den for vaksinert fisk vil være lavere.

Forventet nytteverdi
Sykdom forårsaket av Patogen A forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser i norsk fiskeoppdrett. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning, både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Antall dyr og art
1030 rognkjeks (Cyclopterus lumpus).

Hvordan etterleve 3R
ERSTATNING: regulatorisk krav for doumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes.

REDUKSJON: antall grupper inkludert i forsøket er bestemt ut i fra en grundig vurdering av forsøkets formål og design. Power-analyser ble anvendt for å vurdere antall fisk i hver enkelt gruppe med fisk.

FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m. prøvetaking. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og eventuell annen uforutsett skade eller sykdom.