Forsøksdyr: Effekten av nye kosttilskudd på mitokondriefunksjon, inflammasjon og energimetabolisme


Godkjenningsdato 16.03.2018

Godkjenningsperiode 02.04.2018-31.12.2020

I denne studien vil effekten av forskjellige nye bioaktive, potensielt helsebringende forbindelser bli undersøkt i C57BL/6 mus. Effekten vil bli vurdert ved å analysere lipider, antioksidant-egenskaper og betennelsesmarkører i blod, og mitokondriefunksjon i lever og hjerne. Prosjektet har som mål å identifisere nye kosttilskudd og diettingredienser som virker positivt på helse.

Flere studier vil bli gjennomført. I studie 1 er fokuset på forbindelser som kan ha stimulerende effekt på mitokondriefunksjon og dermed motvirke demens og negative metabolske effekter av overvekt alene eller i kombinasjon med tilskudd med dokumentert effekt; fiskeolje og tetradecylthioacetic acid (TTA). De nye forbindelsene er:
1) Nye modifisert fettsyrer der verken lav eller høy dose viste tegn til toksisitet etter 3 uker i rotte. Vi vil bekrefte effekten av disse fettsyrene i en musemodell.
2) Polysakkarider fra mikroalger har stort potensiale for helsebringende effekt, men er lite studert, og optimal dose må fastsettes.
3) Antioxidanten astaxanthin fra mikroalger har vært mye studert og har vist anti-inflammatoriske og mitokondrie-beskyttende egenskaper. Vi vil se effekten av å kombinere denne med polysakkarider fra alge.
Studie 2 vil effekten av å tilsette hydrolisert protein fra forskjellige fiskearter til en overvekt-fremmende diett bli undersøkt. Vi vil vurdere vektøkning, energi-metabolisme og inflammasjon i mus gitt de forskjellige diettene. Studien har som mål å identifisere hydrolysat fra fiskeprotein som kan forhindre overvekt, eller motvirke negative metabolske effekter av overvekt.

Prosjektet vil se på en rekke nye bioaktive forbindelser, og vil gi godt grunnlag for å sammenligne effekter, og se på ytterligere helsegevinster ved å gi dyrene kombinasjoner av flere forbindelser.
Ingen av behandlingene er forventet å ha skadebringende effekter på dyrene. Dersom positive helseeffekter blir dokumentert vil det gi grunnlag for humane kliniske studier og kan føre til nye diettingredienser og kosttilskudd som kan motvirke overvekt og metabolsk sykdom. Prosjektet vil også bidra til bedre utnyttelse av restråstoff fra fisk, og åpne for nye kommersielle produkt fra mikroalger.
Til sammen vil 264 C57BL/6-hannmus bli brukt i forsøkene. Siden målet med studien er å se på helseeffekter og risikoparametre i blod er dyreforsøk nødvendig. Styrkeberegning vil bli gjort for å minimere antall dyr pr gruppe. Studien følger internasjonale og nasjonale retningslinjer for bruk av forsøksdyr. Musene vil bli oppstallet 4 pr bur, med miljøberikelse i form av hus, reir-materiale og tyggepinner. De vil bli tilvendt menneskelig kontakt i akklimatiseringsperioden, og de vil bli ettersett daglig. Enkeltoppstalling i metabolske bur vil maksimalt vare i 48 timer pr mus.