Forsøksdyr: Effekter av grad av tillitsfullhet på sosial motivasjon hos oppdrettsmink


Godkjenningsdato 10.09.2018

Godkjenningsperiode 10.09.2018-01.12.2018

Forsøkets formål er å undersøke sammenhengen mellom grad av tillitsfullhet og sosial motivasjon hos mink. Dette er et feltforsøk hvor det forventes ingen/minimal skadevirkning på dyrene. Sosial oppstalling av husdyr medfører ofte problemer med aggresjon og skader og har derfor både velferdsmessige og driftsmessige konsekvenser. Det er derfor viktig å undersøke hvilke faktorer, deriblant tillitsfullhet, som påvirker sosial funksjon hos husdyra. Mink egner seg som modelldyr for dette, i tillegg til den direkte relevans det også har for gruppehold av mink. Mink fra en kommersiell oppdretter testes for tillitsfullhet ved bruk av validert og godkjent pinnetest og håndtest og testes deretter i en enkel sosialtest. Sosialtesten medfører ikke fysisk kontakt mellom dyra. Det inngår totalt 90 dyr; 40 mink i forsøksgruppa (tillitsfull) og 40 mink i kontrollgruppa samt 10 mink (tillitsfulle) som benyttes som stimulusdyr i sosialtesten. Hvert stimulusdyr benyttes i 1 sosialtest daglig i totalt 8 dager fordelt over en 2-ukers periode i oktober. Dette forsøket ønsker å belyse konsekvenser av grad av tillitsfullhet på sosialatferd hos norsk mink i oppdrett og det er derfor nødvendig å benytte levende dyr fra en norsk, kommersiell oppdretter. Slik forsøket er designet med valg av 10 stimulusdyr så har antallet blitt valgt fordi det minimerer enkeltdyrets daglige belastning til 1 test. Stimulusminken, som opplever håndtering, transport og visuell sosial påvirkning fra en ukjent mink daglig, kompenseres gjennom å få daglig tilgang til matbelønning etter hver avsluttet test samt ekstra miljøberikelser i sitt hjemmebur.