Forsøksdyr: Effekttest av fire vaksiner mot patogen G


Godkjenningsdato 21.09.2018

Godkjenningsperiode 21.09.2018-21.11.2018

Bruk av vaksiner på fisk er et betydelig samfunnsmessig bidrag til å øke fiskevelferden hos fisk i oppdrettt.

Formålet med forsøkene er å undersøke effekten av fire nye vaksiner mot alvorlig sykdom hos laks. I henhold til regleverk må det vises at vaksinen har en stabil beskyttende effekt hos den arten den er tiltenkt brukt for, og testene som skal utføres er standardiserte i forhold til myndighetspålagte krav. Laks vil bli vaksinert og etter immuniseringsperioden vil den bli smittet med det aktuelle patogenet.

Søknaden omhandler bruk av totalt 350 fisk. Belastningsgraden for individene er betydelig i de forsøkene der vi er pålagt å måle effekt av vaksinen ved smittemodeller der effekt er målt i form av dødelighet.

For å minimalisere bruken av fisk så benyttes det antall fisk i forhold krav for dokumentasjon, med et minimalt tillegg for å forsikre om at forsøkene ikke trenger å gjenntas om noe uforutsett skulle skje med enkelte av fiskene. Vi har krav til dokumentasjon om godt trent personell, og beskrevne prosedyrer for alle steg i prosessen. Anestesi brukes ved alle hånderinger og inngrep. All fisk røktes daglig for å sikre og dokumentere god fiskevelferd.