Forsøksdyr: Efficacy of vaccines against disease x


Godkjenningsdato 17.12.2020

Godkjenningsperiode 01.02.2021-31.12.2022

1 Formål
Hensikt med forsøket er å dokumentere effekt av flere vaksiner mot agens x. Nye formuleringer og dokumentasjonskrav fra myndigheter
2 Skadevirkninger
Forsøket er betydelig belastende for den andel av fisken som blir syk og dør. Kontrollgruppene vil være mest utsatt.
3 Forventet nytteverdi
Sykdom forårsaket av agens x gir dyrevelferdsmessige konsekvenser i fiskeoppdrett globalt og effektive og godt dokumenterte vaksiner er av samfunnsmessig nytteverdi.
4 Antall dyr og art
2770 Atlantic salmon parr inngår i forsøket
5 Hvordan etterleve 3R
ERSTATNING
Regulatoriske krav for dokumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaklsine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes.
REDUKSJON
Antall grupper inkludert i forsøket er bestemt ut fra design og formål og basert på den europeiske farmakope og lokale myndighetskrav
RAFFINERING
Fisken bedøves og håndteres skånsomt. Det benyttes humane endepunkter; fisk som er døende vil bli tatt ut av forsøket.
Miljøparametere er tilpasset arten basert på kunnskap og erfaring om denne.