Forsøksdyr: Efficacy study of a vaccine in Atlantic salmon


Godkjenningsdato 24.10.2018

Godkjenningsperiode 24.10.2018-31.01.2019

Forsøkssammendrag:
I dette forsøket skal beskyttelse mot infeksiøs pankreasnekrose (IPN) undersøkes i en kohabitant smittemodell. En kombinasjonsvaksine mot IPN vaksine skal administreres. Formålet er å dokumentere vaksinens effekt mot sykdommen IPN.
Vaksiner mot IPN er av samfunnsmessig nytteverdi.
Antall dyr: 440 Atlantisk lakseparr som smoltifiserer før smitte. I tillegg 110 fisk som skal brukes som smittebærere. Totalt antall fisk: 550.
3R:Det finnes ingen dokumentert modell uten bruk av levende fisk for å dokumentere effekt av vaksiner mot denne sykdommen. Antall dyr er basert på retningslinjer for vaksinetesting.
Fisk holdes under optimale forsøksbetingelse humane endepunkter vil bli benyttet.