Forsøksdyr: Elektrisk bedøving av torsk i vann


Godkjenningsdato 10.10.2018

Godkjenningsperiode 10.10.2018-01.03.2019

Som en del av NFR-prosjektet ''Ethical capture and killing methods in trawl fisheries'' skal SINTEF Ocean i samarbeid med DLO Wageningen UR undersøke muligheten av å bedre fiskevelferden for trålfanget fisk ved å bedøve og avlive (bløgge) torsk før fisken tømmes i tørrbingen. Dette tenkes gjort ved å pumpe fisken fra en skånsom trålpose om bord på fartøyet. Fisken skal elektrobedøves i vann (i rørledningen) like før den tas om bord for bløgging. Prosjektet går ut på etablere passende elektriske parametre slik at fisken blir bedøvd umiddelbart i samsvar med gjeldene regelverk for elektisk bedøving i oppdrettsnæringen. Dessuten kan dyrevelferden om bord bedres fordi en vil unngå det som er dagens praksis, nemlig at fisken dør langsomt i tørrbingen på grunn av eksponering mot luft.
For å være sikker på at fisken blir gjort bevisstløs umiddelbart skal hjerneaktivitet (EEG) og hjertefrekvens (EKG) registreres. Dette gjøres ved å implantere elektoder i hjerne og buk på maksimalt 50 torsk, etter at fisken er lokalbedøvd. For å sikre at fisken dør på grunn av blodtap etter bløgging skal fisken observeres ved bruk av ulike metoder i 10 min etter bedøving. Dersom fisk ikke blir tilstrekkelig bedøvd, eller gjenvinner bevissthet før det har gått 10 min, skal fisken avlives umiddelbart med slag i hodet.