Forsøksdyr: En evaluering av ny bakterie, lagringspotensial og administreringsmetode for Stembiont


Godkjenningsdato 09.10.2020

Godkjenningsperiode 09.10.2020-09.06.2021

Formålet med forsøket er å undersøke effekt av ny bakterie, undersøke hvor stort lagringspotensiale Stembiont har, og evaluere ny administreringsmetode. Effekten av Stembiont vil vurderes ved å sammenligne vekt, sår utvikling samt evnen til å redusere luse-påslag i forhold i forhold til kontroll som gjennomgår en tilsvarende behandling uten testsubstans i form av Stembiont. Forsøket er altså tredelt der første halvdel gir minimal belastning på forsøks dyra, der de holdes i separate kar og fores optimalt. Andre del av forsøket gir betydelig belastning for fisken i form av lus.
Holdbarhet og alternative administreringsmetoder vil gjøre Stembiont lettere tilgjengelig, mer anvendelig, gi oppdretter større frihet i sin produksjon og minimerer håndtering av fisk i oppdrett.
Vi ønsker å benytte 720 lakse smolt (Salmo Salar) fordelt på 18 grupper. Ti fisk fra hver gruppe, totalt 180 fisk vil tas ut til blodprøver for å bekrefte opptak rett etter Stembiont behandling. 30 fisk vil holdes i 158 dager.
Vi har vurdert at forsøket ikke er mulig å gjennomføre uten bruk av levende fisk, men justert gruppestørrelse ned for å hindre unødig lidelse, og samtidig ha et stort nok tall materiale for å kunne vurdere forskjeller.