Forsøksdyr: Etablering og vedlikehold av klonede lakselinjer


Godkjenningsdato 24.03.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-01.04.2024

Ved Havforskningsinstituttet har vi nå etablert de nødvendige metodene for å produsere dobbelt haploide laks og gjennom disse har vi produsert de første klonale linjene (se tillatelse 5281 og tillatelse 8504). For øyeblikket har vi 13 hunnlige isogene linjer og har frosset sperm fra 4 hannlige linjer. Ved kryssbefruktning har vi derfor mulighet til å lage et stort antall linjer til forskjellige forsøk.
De linjene vi sitter med i dag har høy overlevelse og en normal fenotype. I prosessen frem til i dag har vi fjernet alle linjer med høy egg og yngeldødelighet og/eller linjer med mye deformiteter. Den høye overlevelsen betyr at vi med stor sikkerhet kan produsere linjene igjen og igjen, noe som i prinsippet gjør dem udødelige som linje. Linjene er en viktig del av forskningsfasiliteten og vil bli brukt i flere fremtidige forsøk. Dette vil bli omsøkt separat. Linjene vil få uvurderlig betydning betydning for vårt forskningsarbeid og for næringen. I regnbueørret har slike linjer bl.a blitt brukt til å forstå sykdomsresistens, til å ta fram genetiske markører for ulike egenskaper og brukes som standarder for å kunne sammenligne forsøk.Linjene vil også være en viktig del av vårt 3R arbeid da antallet dyr kan reduseres siden de er genetisk identiske og forsøkene kan rafineres ved å bruke linjer med kjente og beskrevne egenskaper.

Men for å opprettholde linjene på en fornuftig måte er det nødvendig å bruke merking av individer (PIT merking) og vi har behov for å ta vevsprøver for verifisering (genotyping) av linjene. Når linjene brukes i forsøk vil det bli sendt spesifikke søknader. Søknaden gjelder PITmerking og prøvetaking av vev til genotyping (vanligvis en liten del av fettfinnen). Dette gjøres etter etablerte metoder og gjøres under bedøvelse og har få skadevirkninger på dyrene.

Det søkes om å få merke og ta prøve av inntil 1200 laks i året i 5 år.