Forsøksdyr: Evaluering av sikkerhet av vaksine A under kommersielle forhold


Godkjenningsdato 10.08.2018

Godkjenningsperiode 13.08.2018-01.05.2020

Dette arbeidet er en del av utviklingen av vaksine A og har som hensikt å evaluere sikkerheten av bruken av vaksinen i målarten. Det forventes ikke at forsøkene forårsaker andre bivirkninger eller flere bivirkninger enn det som er vanlig for kommersielt tilgjengelige vaksiner.
Forsøket er pålagt av norske legemiddelmyndigheter for å hevde at vaksinen er sikker å bruke i målarten. Vaksinering av fisk i oppdrett er en forutsetning for god dyrehelse og forsvarlig drift.
Totalt skal 600 atlantisk laks benyttes til vaksinering ved intraperitonal injeksjon.
Fisken vil holdes ved forsøksstasjon og oppdrettes under semikommersielle forhold frem til slaktestørrelse på 3-5 kg.
Forsøket antas ikke å påføre stress og lidelser utover det som er vanlig i kommersiell oppdrett av laksefisk.