Forsøksdyr: Ex vivo isolering av celler og vev fra (NZBxNZW)F1 mus


Godkjenningsdato 18.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-31.12.2018

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun sykdom som rammer nyrene. Ofte oppdages sykdommen for sent. Forsøkets formål er å hente ut immunceller for analyser og vev for å lage primær celler fra nyrer. Det forventes ingen skadevirkning på dyrene da vi avliver dem lenge før de blir fenotypisk syke (protein i urin). Vi vil oppnå stor vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi fordi vi tester ut nytt medikament på celler i cultur som kan behandle alvorlig nyresykdom. Informasjon fra immun celler kan være med på å finne nye deteksjonsmetoder som vil påvise sykdommen på et tidligere stadium før nyren er ødelagt og pasienten må gå igjennom livslang og kostbar dialyse. Vi skal bruke (NZBXNZW)F1 som utvikler fenotypisk proteinuri tidligst når de er ca 23 uker gamle (Fenton K et al Plos One 2009). Vi skal bruke dyrene i god tid før de er fenotypisk syke. Dette er et in vitro fosøk der eneste prosedyre som gjøres på dyrene er avlivning med godkjent metode. Alle undersøkelser skal gjøres på cellekultur som er høstet fra dyrene. Vi har ingen erstatning da det ikke finnes celle culturer fra disse dyrene og vi skal analysere forandringer på immunecellene som oppstår før de blir klinisk syke. Vi benytter minste antall dyr for å få nok celler og for å oppnå statistisk signifikans i forsøkene våre. Våre nye resultater vil kunne føre til at vi får bedre deteksjons og behandlings metoder for SLE pasienter.