Forsøksdyr: Experiments to explore if the Photochemical Internalisation (PCI) technology can improve the effect of vaccination with vaccines based on Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)


Godkjenningsdato 28.08.2018

Formålet med disse forsøkene er å undersøke om PCI-teknologien kan forbedre effekten av vaksiner basert på Modified Vaccina virus Ankara (MVA). MVA-baserte vaksineformuleringer vil bli injisert i huden, og injeksjonsstedet vil bli belyst for å forbedre leveringen av MVA til målcellene. Effekten av behandlingen vil bli målt ved å analysere blodprøver for forekomst av antigenspesifikke immunceller ved flow cytometri, og ved ELISA for å se på antistoff-produksjon.
Basert på erfaringer fra tidligere FOTS-forsøk forventes lave til moderate skadevirkninger på dyrene. Forsøkene vil bli utført på normale dyr, uten bruk av tumormodeller. Små sårdannelser i vaksinasjonsområdet pga. betennelsesreaksjoner forventes som en naturlig konsekvens av behandlingen og eventuelle immunreaksjoner (observert også klinisk i pasienter). Men, basert på erfaringene fra tidligere forsøk vil sårhelingen være rask og god.
Vi ønsker å bruke totalt 405 mus (stamme: C57BL/6OlaHsd). Kravene om 3R følges ved å bygge på tidligere erfaringer: For å kunne studere den samlede immunresponsen ved en vaksinering og simulere betingelsene i menneske er det nødvendig å gjøre forsøk i levende dyr. Pga. at PCI-teknologien ikke tidligere har blitt brukt med MVA-baserte vaksiner vil det innledningsvis være nødvendig med noen dosefinnings-forsøk og optimalisering av behandlingsbetingelsene.
Disse forsøkene vil bli utført med et lite antall mus i hver gruppe, men siden det erfaringsmessig er en god del individuelle variasjoner i immunresponser, vil det sannsynligvis være nødvendig med minst 5 dyr per gruppe i de innledende forsøkene, og rundt 10 i hver gruppe i hovedforsøkene. Dyrene blir lagt i anestesi under lysbehandlingen og blir tett overvåket under og etter behandling.