Forsøksdyr: Experiments to explore if the Photochemical Internalisation (PCI) technology can improve the effect of vaccination with vaccines based on Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)


Godkjenningsdato 28.08.2018

Godkjenningsperiode 13.09.2018-12.09.2022

Formålet med disse forsøkene er å undersøke om PCI-teknologien kan forbedre effekten av vaksiner basert på Modified Vaccina virus Ankara (MVA). MVA-baserte vaksineformuleringer vil bli injisert i huden, og injeksjonsstedet vil bli belyst for å forbedre leveringen av MVA til målcellene. Effekten av behandlingen vil bli målt ved å analysere blodprøver for forekomst av antigenspesifikke immunceller ved flow cytometri, og ved ELISA for å se på antistoff-produksjon.
Basert på erfaringer fra tidligere FOTS-forsøk forventes lave til moderate skadevirkninger på dyrene. Forsøkene vil bli utført på normale dyr, uten bruk av tumormodeller. Små sårdannelser i vaksinasjonsområdet pga. betennelsesreaksjoner forventes som en naturlig konsekvens av behandlingen og eventuelle immunreaksjoner (observert også klinisk i pasienter). Men, basert på erfaringene fra tidligere forsøk vil sårhelingen være rask og god.
Vi ønsker å bruke totalt 405 mus (stamme: C57BL/6OlaHsd). Kravene om 3R følges ved å bygge på tidligere erfaringer: For å kunne studere den samlede immunresponsen ved en vaksinering og simulere betingelsene i menneske er det nødvendig å gjøre forsøk i levende dyr. Pga. at PCI-teknologien ikke tidligere har blitt brukt med MVA-baserte vaksiner vil det innledningsvis være nødvendig med noen dosefinnings-forsøk og optimalisering av behandlingsbetingelsene.
Disse forsøkene vil bli utført med et lite antall mus i hver gruppe, men siden det erfaringsmessig er en god del individuelle variasjoner i immunresponser, vil det sannsynligvis være nødvendig med minst 5 dyr per gruppe i de innledende forsøkene, og rundt 10 i hver gruppe i hovedforsøkene. Dyrene blir lagt i anestesi under lysbehandlingen og blir tett overvåket under og etter behandling.