Forsøksdyr: Feltforsøk, klinisk sikkerhet og effekt av injeksjonsvaksiner til laks


Godkjenningsdato 07.07.2020

Godkjenningsperiode 03.08.2020-01.04.2022

1 Formål
Klinisk utprøving av vaksiner til laks

2 Skadevirkninger
Ikke forventet skadevirkning utover vanlig vaksinering

3 Forventet nytteverdi
Moderat/betydelig. En forbedret vaksine vil potensielt kunne forhindre dødelighet og redusere bivirkninger og kommersielle tap

4 Antall dyr og art
40 000 Atlantisk laks

5 Hvordan etterleve 3R
Antall fisk er redusert til et minimum. Erstatning og rafinering utover dette er ikke mulig ettersom dette er et klinisk feltforsøk for å få markedsføringstillatelse som skal utføres under klinisk representative forhold.