Forsøksdyr: Fenotypiske karakteristika og genuttrykk til tumor assosierte makrofager hos hund, in vitro.


Godkjenningsdato 30.06.2020

Godkjenningsperiode 01.08.2020-01.08.2021

1 Formål
Det overordnede målet med studien er å studere spredning av kreft til lunger og andre organer. Det er rollen til tumor-assosierte makrofager (TAM) (og monocytter i blodet) som vi konsentrerer oss om. Disse makrofagene har en rolle i den (pre)metastatiske nisjen og det er indikasjoner på at TAM kan fremme spredningen av kreftceller og å bedre kreftcellenes overlevelse i blodsirkulasjonen og innvekst av tumorceller i vev slik som lunger. Vi vil utvikle markører for TAM hos hund og ved å identifisere ulike vevsmakrofager kan forståelsen av mekanismene for spredningen bedres og det kan bane vei for nye behandlingsmuligheter. Vi planlegger å bruke monocytter fra friske hunders blod til å studere disse cellene i laboratoriet.
2 Skadevirkninger
Ingen, det skal kun tas en blodprøve fra en vene på beinet.
3 Forventet nytteverdi
Meget stor, i forhold til inngrepet, hundeblodet muliggjør in vitro studier med celler fra hund.
4 Antall dyr og art
6 6 privateide hunder, alle raser kan inkluderes, videre begge kjønn, alder 1-12 år og vekt >10 kg.
5 Hvordan etterleve 3R
Vi gjør alle eksperimenter med celler i laboratoriet.