Forsøksdyr: Fordøyelighet alternative oljekilder i stor laks


Godkjenningsdato 07.09.2018

Godkjenningsperiode 17.09.2018-01.07.2019

Økende oppdrettsvolum av laks har ført til mangel av de marine fettsyrene EPA og DHA i laksediettene. Fortsatt ekspansjon av produksjonsvolumer avhenger av at nye og kostnadseffektive kilder for EPA og DHA blir tilgjengelig. En mulighet er å benytte oljer fra alger som naturlig produserer disse. Det produktet som skal undersøkes har blitt undersøkt i mindre kortvarige fôringsforsøk, men ingen langvarige. Langvarige forsøk vil kunne få frem mindre forskjeller som kan påvirke parametre som fordøyelse, retensjonsmønster eller pigmenteringsrate. Formålet med dette forsøket er derfor å gjennomføre ett 8 måneder fôringsforsøk med laks som vokser fra 1 kg til 2.5 kg for å måle vekst, fordøyelighet, sammensetning, pigmentering og velferdsparametre. Fisken vil bli gitt tre dietter hvor fiskeolje gradvis erstattes med algeolje. Alge oljen er godt karakterisert og er allerede godkjent som tilsats i fiskefôr. Vi forventer ingen skadevirkninger på fisken. Forsøkene vil bli utført i triplikate kar med 40 fisk i hvert kar. Ti fisk vil avlives ved forsøks slutt for analyse. Antallet dyr er redusert til det en mener er ett akseptabelt nivå hvor vi får tilstrekkelig med fisk for pålitelig vekstmålinger. Ytterligere reduksjoner kan gi sosiale interaksjoner som vil påvirke fiskens velferd og vekst. Forsøkets sosiale nytteverdi ligger i det å bidra til økt oppdrettsvolum av norsk oppdrett samt det å gjøre lakseproduksjonen mindre avhengig av marine ressurser. Den forskningsmessige dimensjonen ligger i økt kunnskap om oljekilders påvirkning på metabolske apparater, opptak og deponeringsmønstre av for eksempel lipider og karotenoider.