Forsøksdyr: Fôring og magens funksjon hos hester


Godkjenningsdato 10.07.2020

Godkjenningsperiode 01.09.2020-31.12.2020

1 Formål
Magesår hos hest er hyppig forekommende og påvirker hestens sunnhet og prestasjon. Magesår er en multifaktoriell sykdom, men fôr og fôrings har en vesentlig betydning for utviklingen av magesår. Frekvensen av magesår og effekten av medisinsk behandling har fått mye fokus, men lite er kjent når det kommer til forståelsen av magens normale funksjon i relasjon til magesår. Formålet med forsøket er at undersøke foring med kraftfôr før eller etter grovfôr. Hypotesen er fôring med kraftfôr etter grovfôr vil føre til en lenger oppholdstid av fôr i magen, hvilket fører til 1) senere og lavere metabolske respons i blod og blindtarm, som følge av 2) økt fermentering av foret i magen, i forhold til fôring av grovfôr etter kraftfôr.

2 Skadevirkninger
Der vil ikke være noen skadevirkninger ved forsøkene, og hestene er trenet til de forskjellige prosedyre. Prosjektet vil ikke medfører at hestene blir syke, men resultatene vil bidrag med verdifull viten i relasjon til ovennevnte sykdommer.

3 Forventet nytteverdi
Dette prosjektet vil bidra med viktig kunnskap om effekten av foring på magens funksjon hos hester, resultater som vil bli brukt i forebygging og behandling av sykdommer som magesår.

4 Antall dyr og art
4 hester

5 Hvordan etterleve 3R
Der anvendes heste, de er beste egnet til dette forsøk. Der anvendes 4 hester, da dette er minimum antall dyr basert på tidligere forsøk. Der finnes ikke egnede in-vitro metoder til at undersøke de endringer som forventes.