Forsøksdyr: Forsøk med GADL1 transgene mus


Godkjenningsdato 17.12.2018

Godkjenningsperiode 17.12.2018-16.12.2022

Enzymet GADL1 er nylig beskrevet som en cysteinsyre- og aspartat dekarboksylase, med ukjent fysiologisk rolle i taurin og beta-alanin syntesen. Begge metabolitter er kjent å ha nevromodulatoriske egenskaper, samt kardiovaskulære og muskulære effekter. Vi har genetiske funn som knytter GADL1 opp mot nevropsykiatriske lidelser, i tillegg er det rapportert en sterk assosiasjon med varianter i GADL1 genet og litiumrespons i bipolar lidelse. Til nå har vi vist at GADL1 er viktig for produksjonen av beta-alanin, og derav metabolitter som carnosin, anserin, N-acetylcarnosine og homocarnosin spesielt. Hensikten med våre forsøk er å videre undersøke den fysiologiske rollen til GADL1 og effekten av opp/ned-regulering av de nevnte metabolittene.