Forsøksdyr: Forsøk med GADL1 transgene mus


Godkjenningsdato 17.12.2018

Enzymet GADL1 er nylig beskrevet som en cysteinsyre- og aspartat dekarboksylase, med ukjent fysiologisk
rolle i taurin og beta-alanin syntese. Begge metabolitter er kjent å ha nevromodulatoriske egenskaper, samt
kardiovaskulære og muskulære effekter. Vi har genetiske funn som knytter GADL1 opp mot
nevropsykiatriske lidelser, i tillegg er det rapportert en sterk assosiasjon med varianter i GADL1 genet og
litiumrespons i bipolar lidelse.
Hensikten med forsøkene er å undersøke den fysiologiske rollen til enzymet GADL1. Vi vil undersøke om
enzymet har en effekt på muskelstyrke ved å sammenligne mus hvor enzymet GADL1 er knocket ut med
sammenlignbare kontrolldyr.